Psychiaters en artsen voor ondersteuning en consultatie kunnen zich vanaf 1 januari 2018 wenden tot het expertisecentrum van de Levenseindekliniek.

Psychiaters kunnen eveneens een beroep doen op de leden van het ledenplatform ‘euthanasie en psychiatrie’ binnen de besloten omgeving van de website van de NVvP.

www.expertisecentrumeuthanasie.nl