Training

Aan de psychiaters die deel uit maken van de Steungroep worden specifieke eisen gesteld.
De deelnemende psychiater volgt een specifieke training tot Steungroep Psychiater.
Voldoende affiniteit met het onderwerp is een voorwaarde voor deelname. Daarbij onderschrijft de psychiater dat hulp bij zelfdoding een humane en reële optie kan zijn voor chronisch psychiatrisch patiënten.
Hij of zij heeft eerder hulp bij zelfdoding  aan een psychiatrische patiënt gegeven of is er van overtuigd in een voorkomend geval in staat en bereid te zijn hulp bij zelfdoding te geven.
De Steungroep psychiaters nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en zijn voldoende bereikbaar voor steun- en consultatievragen.
De werkzaamheden ten behoeve van steun en consultatie worden financieel gehonoreerd.

Interesse om deel te nemen aan de Steungroep Psychiaters?
Neem dan via het contactformulier contact op.