Richtlijn NVvP

De ‘Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis’ behandelt de relevante aspecten van de beoordeling en het hanteren van de vraag om hulp bij zelfdoding van patiënten met een psychiatrische stoornis. Het biedt de psychiater een handreiking om daarbij tot een zorgvuldige afweging te komen. De richtlijn kan ook gebruikt worden om de eigen opvattingen over hulp bij zelfdoding tijdig met de patiënt te bespreken.

A.J. Tholen , R.L.P. Berghmans, J. Huisman, J. Legemaate, W.A. Nolen, F. Polak, M.J.W.T. Scherders (NVvP-commissie Hulp bij zelfdoding)

Download de richtlijn hier

© 2009 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
De Tijdstroom uitgeverij BV, Postbus 775, 3500 AT Utrecht
ISBN 978 90 5898 150 9 – NUR 875