Contact

Per 31 december 2017 is de bereikbaarheidsdienst ‘Steungroep Psychiaters’gestopt.

Psychiaters & artsen voor ondersteuning/consultatie zich kunnen wenden tot het expertisecentrum van de Levenseindekliniek www.expertisecentrumeuthanasie.nl 
Psychiaters kunnen eveneens een beroep doen op de leden van het ledenplatform ‘euthanasie en psychiatrie’ binnen de besloten omgeving van de website van de NVvP.

U kunt via Expertisecentrumeuthanasie.nl/Contact contact opnemen met het expertise centrum.