Over ons

De Steungroep Psychiaters is voor informatie, advies en consultatie in te schakelen door:

 • psychiaters
 • huisartsen
 • en somatisch specialisten die een verzoek om hulp bij zelfdoding krijgen van een psychiatrisch patiënt
 • geneesheer-directeuren
 • Raden van Bestuur van psychiatrische instellingen

Steun

Steun kan zowel telefonisch als persoonlijk gegeven worden. Het kan hierbij gaan om:

 • praktische voorlichting (waaronder algemene en juridische informatie over hulp bij zelfdoding)
 • interpretatie van de zorgvuldigheidseisen zoals verwoord in de NVvP-richtlijn hulp bij zelfdoding
 • meedenken over aanwezige of afwezige behandelmogelijkheden
 • communicatieve aspecten
 • emotionele steun
 • de medisch-technische uitvoering van hulp bij zelfdoding
 • verslaglegging

Consultatie

Volgens de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding moet een arts bij een euthanasieverzoek een tweede onafhankelijke arts consulteren. U kunt bij de Steungroep Psychiaters terecht voor het aanvragen van de wettelijk verplichte consultatie door een onafhankelijke en deskundige collega: de zogenaamde ‘second opinion’. De Steungroep psychiater onderzoekt bij een consultatie de patiënt persoonlijk en toetst of voldaan is aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen.